2022, het jaar waarin wij als Boomkwekerij Fleuren ons 100-jarig jubileum mogen gaan vieren. Samen want dat is het woord wat past bij onze organisatie, samen met onze medewerkers, samen met onze relaties en samen met onze omgeving.

In dit bijzondere jaar delen wij diverse Fleuren momenten: 100 Grote momenten maar ook kleine momenten die weergeven waar wij voor staan, wat we doen en hoe wij als Boomkwekerij Fleuren al 100 jaar actief zijn in onze mooie en inspirerende wereld. 

Moment 54:

De Appeltjes van Fleuren

De Appeltjes van Fleuren zijn bedrijven die hun oorsprong vinden binnen Boomkwekerij Fleuren. Via dit thema lichten we steeds één ‘Appeltje’ uit.

WolkyTolky

WolkyTolky, het ideale weerstation voor iedere agrariër

WolkyTolky is ingericht als een weerstation om de teler te ondersteunen. Of dat nu een fruitteler, boomkweker, tuinbouwer, akkerbouwer of bollenkweker is. WolkyTolky is de creatie van 3 personen: Luc Verkoelen, Yannick Smedts en Han Fleuren.

Luc Verkoelen is 'weergek' en amateur meteoroloog. Luc is verantwoordelijk voor de technische ontwikkelingen van WolkyTolky, financiën, inkoop en algemene strategische zaken.

Yannick Smedts is verantwoordelijk voor productieplanning, verkoop en klantencontact. Daarnaast is Yannick al een aantal jaren bezig met precisie landbouw in de boomkwekerij en is hij verantwoordelijk voor watermanagement bij Boomkwekerij Fleuren.

Han Fleuren is directeur van Boomkwekerij Fleuren, first customer en ambassadeur van WolkyTolky en houdt zich bezig met bedrijfsvoering en advies.

Yannick en Luc
Yannick en Luc

Het begin, weerdata verzamelen

Boomkwekerij Fleuren maakte al lang gebruik van de data van het weerstation dat Luc Verkoelen in Kessel geplaatst had. Daarnaast werd er ook informatie gewonnen uit het netwerk hetweeractueel.nl dat Luc als amateur meteoroloog heeft opgezet. Op dat netwerk staan weergegevens van ruim 350 weerstations. Deze informatie gaf een meer lokaal beeld dan de algemene gegevens van het KNMI, dat beschikbaar was vanaf de weerstations in Arcen en in Ell. Deze 2 stations zijn de enige KNMI informatiebronnen in de omgeving van Baarlo. 

Boomkwekerij Fleuren heeft een teeltgebied van Kessel tot aan Stramproy. Een blik op hetweeractueel.nl laat zien dat er een soort van ‘blinde vlek’ is binnen dit teeltgebied van Helden tot aan Heibloem, daar staat geen één weerstation.

Een onderzoekje naar de kosten van een weerstation wees uit dat dit €15.000,- bleek te zijn. Dat moest toch wel goedkoper kunnen waardoor het idee ontstond om zelf een station te ontwikkelen van €500,- , ‘want dan kunnen we er misschien wel 4 op een veld zetten’ aldus Han Fleuren. Die productieprijs is uiteindelijk niet gelukt, het goedkoopste weerstation van WolkyTolky is op dit moment €845,-. 

De ontwikkeling

Omdat Fleuren altijd de data van Luc Verkoelen gebruikte, besloot  Yannick in 2014 een telefoontje te plegen richting Luc om te informeren of hij eens langs wilde komen om te bekijken of ze samen iets zouden kunnen gaan doen.

Na een aantal keren brainstormen kwamen ze tot de conclusie dat er geen apparaten bestonden die alle benodigde data konden meten op percelen. Want dit was natuurlijk de insteek; Boomkwekerij Fleuren had informatie  en overzicht nodig van de percelen waar de bomen op staan. Informatie zoals: wat is er aan neerslag gevallen?, hoe vochtig is de grond?, wat is de temperatuur geweest?, heeft het gevroren?, etc. Alle informatie die ze heel lokaal op een perceel nodig hebben, was niet voor handen.

Er bestonden wel wat apparaten die het zouden kunnen meten, maar die waren echter heel duur. Ook was er een logger nodig om later de data te bekijken. Vanuit dat punt zijn ze gaan kijken of de mogelijkheid bestond om zelf iets te gaan realiseren. Die mogelijkheid was er. Ze hebben in een paar stappen een weerstation ontwikkeld dat deze data wél allemaal kon meten. Het begon heel eenvoudig met een student die de knowhow had om een eerste opzet te maken. Later heeft GreenTechLab van Fontys het doorontwikkeld, maar dat station bleek niet geschikt voor de markt.  Fleuren kon deze wel zelf gebruiken, maar bleek toch niet geheel geschikt om aan de volledige vraag te voldoen. Het station was niet stabiel; er was geen ondersteuning in de software en hardware waardoor er geen vangnet was als er zich problemen voordeden. Uiteindelijk hebben de mannen besloten om het product helemaal opnieuw te laten ontwikkelen.

Het bedrijf Stogger uit Panningen heeft het uiteindelijke weerstation mede ontwikkeld in de vorm van het leveren van de hardware. Zij maken het printje wat specifieke firmware bevat, wat ‘embedded software’ wordt genoemd. Dit zit op het moederbord ingebrand, in een chip waardoor het moederbord weet wat het apparaat moet doen. Alle andere zaken betreffende ontwikkelingen van de weerstations doen de mannen van WolkyTolky zelf.

In 2019 was het product stabiel genoeg om op de markt te brengen en was de tijd rijp om het bedrijf daadwerkelijk vorm te geven én officieel een naam te geven. WolkyTolky was geboren! 

FleurenTech, dat bestaat uit Han Fleuren en Yannick Smedts en tevens ook een ‘Appeltje van Fleuren’ is,  en Luc Verkoelen zijn de aandeelhouders van dit bedrijf.

WolkyTolky weerstation
WolkyTolky weerstation

WolkyTolky internationaal

Op 1 juli 2022 bestaat het bedrijf 3 jaar. Inmiddels is WolkyTolkyver de eigen landsgrenzen over gegaan. Er staan ruim 350 weerstations in 16 verschillende landen.

In Europa staan ze in Nederland, België, Zwitserland, Duitsland, Frankrijk, Servië, Italië, Kroatië, Roemenië, Polen, Oekraïne en Bosnië. Buiten Europa staan er weerstations in Kazachstan, Oezbekistan, India en Canada.

In mei 2022 heeft WolyTolky een paar weerstations naar Canada geleverd die daar nu zonder problemen draaien.

Wanneer er weerstations naar het buitenland geleverd worden zoals Canada, worden de stations in Baarlo - waar WolkyTolky gevestigd is -  klaargemaakt en door de nieuwe eigenaren zelf in elkaar gezet. Het product is nu zo doorontwikkeld dat van afstand al heel veel kan. Foutcodes uitlezen op afstand is mogelijk en mocht er iets hardware-matig kapot zijn dan kan er een onderdeel nageleverd worden. Door middel van telefonische hulp wordt er voor gezorgd dat dit onderdeel correct vervangen wordt. 

April dit jaar is een nieuwe software geïntroduceerd en vanaf dat moment bestaan er eigenlijk nauwelijks meer storingen. Mochten er onverhoopt toch storingen zijn, dan kan er van afstand uitgelezen worden wat het probleem is én kan er advies op maat gegeven worden hoe het probleem op te lossen.

Het netwerk van Fleuren

WolkyTolky heeft in het begin zeker meegelift op het netwerk van Fleuren. Verkopers en vertegenwoordigers die voor Fleuren werken, staan ook in contact met WolkyTolky. Dit is natuurlijk een groot voordeel, aangezien Fleuren al 100 jaar bestaat en in die lange tijd een groot netwerk opgebouwd heeft. 

De algemene motivatie van de ontwikkeling van WolkyTolky was om Boomkwekerij Fleuren meer inzicht te geven in de omstandigheden op een perceel, maar de gedachte was er natuurkijk ook wel bij om het uiteindelijk op de markt te gaan zetten voor een uitgebreider gebruik. WolkyTolky  is begonnen in de fruitteelt - aangezien dit het netwerk van Fleuren is - maar is op dit moment het sterkst vertegenwoordigd in de landbouw. Dit zijn voornamelijk teelten die wat duurder zijn. Door een weerstation op percelen te plaatsen hebben telers meer inzicht en sturing bij de teelt.

WolkyTolky op een aspergeperceel
WolkyTolky op een aspergeperceel

Het meest verkochte weerstation aan fruittelers is de WolkyTolky Pro. Daar zit onder andere wind, regen, temperatuur, luchtvochtigheid, bladnat voor ziektemodellen, bodemvocht, bodemtemperatuur en ook nattebol op. Wat het weerstation ook uniek maakt is dat bijna elke sensor er op aangesloten kan worden. 

De opzet is modulair. Er kan bv. in eerste instantie een basis station besteld worden. Mocht de klant op een later tijdstip aanvullende sensoren wensen, dan is dit allemaal mogelijk. Een paar weken geleden is voor het eerst een druksensor op een station aangesloten. Deze druksensor is bedoeld voor de beregeningsinstallatie, deze meet of er nog druk op staat. Dus als er ’s nachts beregend wordt voor nachtvorst en deze zou uitvallen, dan krijgt de klant een alarm via de WolkyTolky app. Het kan dan zijn dat er een pomp is uitgevallen of dat de put te droog is. Deze controle brengt rust bij een teler. Dit soort sensoren zijn allemaal zaken die toegevoegd kunnen worden als er voldoende vraag voor is.

Op een weerstation kunnen 30 sensoren aangesloten worden, dat is het maximale aantal. 

WolkyTolky doet alleen business to business, geen levering aan particulieren. 

WolkyTolky app
WolkyTolky app

Anekdotes en awards

Luid applaus

Yannick heeft in het verleden een presentatie over WolkyTolky mogen houden bij de NLTB. Op deze dag, waar meerdere sprekers aanwezig waren, was een weerstation in de zaal geplaatst waar een geluidsensor op aan was gesloten; een decibelmeter. Op die dag waren 6 sprekers die onderling hadden afgesproken ‘wie het luidste applaus ontvangt, wint de wedstrijd’. Gewoon voor de lol. De andere sprekers wisten echter niet dat de meter in de zaal geplaatst was. Toen Yannick klaar was met zijn presentatie, vroeg hij voor een luid applaus waarop hij een staande ovatie ontving. Nadien konden ze via het station zien dat bij Yannick ongeveer 130 decibel aan geluid gegenereerd was en bij de andere sprekers zat het decibel niveau van het applaus op ongeveer 95. Het was duidelijk wie de winnaar was!

Tornado

In mei 2018 hadden de heren van WolkyTolky ’s middags om 14.00 uur een weerstation geplaatst op een perceel van Fleuren in Duitsland. Dat was één van de eerste weerstations die geplaatst werden. Fleuren was de ‘test-klant’, dus daar werden al een jaar vóór de bedrijfslancering stations geplaatst. 

Op diezelfde dag kwam in de avond noodweer opzetten. Op een gegeven moment keek Luc op de app van het weerstation. Hij zag wel dat er veel regen was, maar zag ook iets heel aparts: een windstoot van 223 km per uur. Hij besloot hierover een bericht in de WolkyTolky groepsapp te plaatsen. Han dacht meteen dat het wel een meetfout zou zijn, maar daar was Luc niet zo zeker van. Een afwijkende waarde bij de windmeter was eigenlijk nog nooit voorgekomen. Even later stuurde Han een filmpje rond op de groepsapp met de beschrijving "dit was óók in Duitsland". Een tornado. Han begon zich op dat moment toch wel wat zorgen te maken. Hij dacht: als die windwaarde echt klopte én die tornado over het veld is gegaan, is de jonge aanplant dan nog wel in orde? Luc, als amateur meteoroloog, kon alleen maar denken: wow, hebben we écht een tornado gemeten!? Op Discovery zie je de onderzoekers moeite doen om in een tornado te kunnen rijden, om vervolgens mogelijk metingen te doen. Wij zetten een meter neer en er komt meteen een tornado overheen!

 ’s Avonds zijn Luc, Yannick en Han in het donker naar het betreffende perceel in Duitsland gereden. Alle 3 vol met adrenaline, allemaal andere adrenaline: de vrees of de aanplant nog wel in orde was en aan de andere kant het opwindende feit van de meting van een tornado. Toen ze daar aankwamen zagen ze heel veel water. Het weerstation stond nog rechtop en het gewas was nog intact. De planten waren pas geplant, wat in dit geval een gunstig feit was, want er zaten nog geen bladeren of kopjes aan de plant die kapot konden gaan. Echter, rondom het perceel stond gras en dat lag naar alle richtingen verspreid op de grond. Er lagen gebroken takken en bomen. Dus het was heel duidelijk dat de tornado er overheen was getrokken. Uiteindelijk was iedereen blij, want én het gewas was intact én er was data over een tornado én er was een leuk verhaal om te vertellen!

Deze tornado data is nog geconformeerd. Het is opgestuurd naar een paar universiteiten waar de data is bekeken en bevestiging is gegeven dat het inderdaad een tornado was.

Weer.nl over de heftige tornado van Viersen 16 mei 2018. 

Nachtvorst

Het jaar 2021 was een echt nachtvorstjaar. In dit jaar zijn in één week tijd ruim 1500 nachtvorst telefoontjes naar klanten toe gegaan, om te waarschuwen dat ze moesten gaan beregenen of in ieder geval actie moesten gaan ondernemen. Tevens is dat een bevestiging dat de weerstations en de mogelijkheid om alarmen te zetten veel gebruikt wordt.

In 2018 heeft Yannick het VIAS Data Innovation Award gewonnen voor zijn inspanningen op het gebied van precisie landbouw, waaronder WolkyTolky.

Yannick met het VIAS Data Innovation Award
Yannick met het VIAS Data Innovation Award

Toekomstvisie

WolkyTolky probeert elk jaar iets nieuws te  bedenken voor de klanten. Met name de app willen ze uitbreiden, zodat daar meer functionaliteit in komt. Ook met de portal, waar nu in kleine vorm wat data te downloaden is, willen ze meer mee gaan doen.

Een toekomstvisie is zeker ook groei, wereldwijd. Ze zijn begonnen in Europa, maar ondertussen staan er nu ook al stations in Canada. De verwachting is dat daar een goede groeimarkt is, waar voor WolkyTolky mogelijkheden zijn. Ze willen bewust niet té snel groeien, om zichzelf niet over de kop te werken. Gestage groei is de wens, evenals zorgen voor werkgelegenheid in de regio. De groei mag nooit ten koste gaan van de kwaliteit.

In één jaar kan er gemiddeld 1 station per dag in elkaar gezet worden. Dat is theoretisch mogelijk met het personeel dat er nu is en de onderdelen die voorradig zijn. Echter door de huidige wereldomstandigheden zijn leveringen van onderdelen erg wisselvallig.

De markt voor chips en elektronica is op dit moment zo dat er heel ver vooruit besteld moet worden én dan is het ook nog hopen dat die bestelling ook daadwerkelijk binnen komt. 

De groei van het bedrijf is dus ook mede afhankelijk van de beschikbaarheid van componenten.

Logo-WolkyTolky.png

Voor meer informatie over WolkyTolky of om een offerte op te vragen, neem een kijkje op: www.wolkytolky.com 

WolkyTolky - De Appeltjes van Fleuren