2022, het jaar waarin wij als Boomkwekerij Fleuren ons 100-jarig jubileum mogen gaan vieren. Samen want dat is het woord wat past bij onze organisatie, samen met onze medewerkers, samen met onze relaties en samen met onze omgeving.

In dit bijzondere jaar delen wij diverse Fleuren momenten: 100 Grote momenten maar ook kleine momenten die weergeven waar wij voor staan, wat we doen en hoe wij als Boomkwekerij Fleuren al 100 jaar actief zijn in onze mooie en inspirerende wereld. 

Moment 53:

Middels het thema 'vertrouwd met Fleuren' blikken we terug op mooie samenwerkingen met relaties uit de afgelopen 100 jaar. Pasgeleden ontvingen we een mooie brief van Ad Daamen. De ouders van Ad deden vroeger zaken met Fleuren. Hier volgt de brief van Ad Daamen:


Geachte familie Fleuren en directie Boomkwekerij Fleuren,

Vandaag 24 mei lezen wij in het dagblad De Limburger het mooie verhaal van 100 jaar Boomkwekerij Fleuren in Baarlo met hoogte en diepte punten.

Mijn vader Kees Daamen (in 1979 overleden) uit Arensgenhout-Hulsberg was in de jaren 60 en 70 van de vorige eeuw vertegenwoordiger en grote afnemer van Boomkwekerij (Henri) Fleuren met als afzetgebied heel Zuid-Limburg. De naam kees Herijgers zal ook bekend zijn. Destijds bestond het fruitbedrijf Herijgers-Daamen in Arensgenhout. Kees Daamen was bedrijfsleider van 1952 tot 1972 en daarna zelfstandig fruitteler en boomkweker.

Kees kon heel goed zaken doen met opa Henri Fleuren, de stichter van Boomkwekerij Fleuren en later met zoon Karel. Regelmatig kwam in de herfst en winter een vrachtauto of een landrover met grote aanhanger vol met fruitbomen richting Arensgenhout. De naam van de vaste chauffeur weet ik niet meer precies maar dacht dat het Jan was. Een vriendelijke leuke man.

Mijn moeder Betsie Daamen-Verschuuren (overleden in 2017) heeft, na het plotseling overlijden van onze pa Kees, nog verscheidene jaren contact gehad met Karel Fleuren. Wij zijn voor onze moeder heel blij en dankbaar geweest voor de steun, advies en goodwill door Karel verleend in het moeilijke jaar 1979 en begin jaren tachtig. Zij heeft hier vaak over verteld. Over de fijne band toentertijd met de firma en familie Fleuren. De naam Fleuren blijft voor altijd in ons geheugen gegrift.

Van harte gefeliciteerd met het 100 jarig bestaan van Boomkwekerij Fleuren Baarlo en wensen de familie Fleuren, de huidige directie en medewerkers nog heel veel jaren in de business en succes in de toekomst.

Met vriendelijke groet,

Ad Daamen, Zoon van

Kees Daamen, Agentschap Boomkwekerijen HENRI FLEUREN voor Zuid-Limburg tot overlijden september 1979

Arensgenhout, Hulsberg

Vertrouwd met Fleuren - Ad Daamen