2022, het jaar waarin wij als Boomkwekerij Fleuren ons 100-jarig jubileum mogen gaan vieren. Samen want dat is het woord wat past bij onze organisatie, samen met onze medewerkers, samen met onze relaties en samen met onze omgeving.

In dit bijzondere jaar delen wij diverse Fleuren momenten: 100 Grote momenten maar ook kleine momenten die weergeven waar wij voor staan, wat we doen en hoe wij als Boomkwekerij Fleuren al 100 jaar actief zijn in onze mooie en inspirerende wereld. 

Moment 79:

De jeugd heeft de toekomst?

"De jeugd heeft de toekomst", een uitspraak die je vaak hoort. Natuurlijk is dat zo, maar is het tegenwoordig niet: Onderwijs heeft de toekomst? Binnen een bedrijf is het altijd enorm belangrijk om je grenzen te verleggen; om te kijken waar je goed in bent en wat je nodig zou hebben om dát te kunnen doen wat je wilt doen. Opleiding speelt daarbij een grote rol. Dat biedt een goede toekomst binnen een bedrijf.

Voor ons is het dan ook belangrijk om daar aandacht aan te besteden. Mensen die bij ons werken, volgen een cursus of opleiding die hun een goede toekomst kan bieden. Er wordt ingezet op veiligheid, certificaten voor heftruck, gewasbescherming, bedrijfshulpverlening, maar óók plantenkennis, opleiding boomkwekerij of bijvoorbeeld een cursus Nederlands.

We werken veel samen met opleidingsinstituten in Nederland en het buitenland. Deze instituten komen regelmatig op bezoek, krijgen een rondleiding en worden geïnformeerd over onze sector. Ook melden zich jaarrond BBL-ers bij ons om te leren en te werken binnen ons bedrijf. Zij komen bijvoorbeeld via Yuverta, het groen onderwijs of Gilde Opleidingen bij ons. Op dit moment leert een jongeman van Gilde Opleidingen op onze technische afdeling het vak. Onderhoud en ontwikkeling aan machines doen wij veel zelf en daar kan je dus veel verschillende technische aspecten leren. 

Daarnaast bieden we plaats voor stages en afstudeeropdrachten. Uiteenlopend van Yuverta, de HAS Green Acadamy en WUR in de agrarische sector, tot aan Gilde Opleidingen en Fontys Hogeschool voor technische producten en voor de precisielandbouw. 

Dus niet alleen heeft de jeugd de toekomst, maar onderwijs ook!

Stage en onderwijs binnen Boomkwekerij Fleuren