2022, het jaar waarin wij als Boomkwekerij Fleuren ons 100-jarig jubileum mogen gaan vieren. Samen want dat is het woord wat past bij onze organisatie, samen met onze medewerkers, samen met onze relaties en samen met onze omgeving.

In dit bijzondere jaar delen wij diverse Fleuren momenten: 100 Grote momenten maar ook kleine momenten die weergeven waar wij voor staan, wat we doen en hoe wij als Boomkwekerij Fleuren al 100 jaar actief zijn in onze mooie en inspirerende wereld. 

Moment 69:

Ons 100-jarig jubileum weekend begon met een gouden randje. Vrijdag 26 augustus mocht de Limburgse gouverneur Emile Roemer namens Zijne Majesteit de Koning het Predicaat Hofleverancier overhandigen aan Han en Corine.

Wat zijn we als bedrijf trots en wat een eer om dit predicaat te mogen dragen. 

In de gemeente Peel en Maas is Boomkwekerij Fleuren het 7e bedrijf dat zich Hofleverancier mag noemen. Het predicaat wordt niet zomaar verkregen, daar gaat een heel traject aan vooraf. In de toekomst zal ook toetsing plaatsvinden om te bekijken of het bedrijf nog aan de voorwaarden voldoet om het predicaat te mogen behouden. Daar zullen wij natuurlijk ons uiterste best voor doen. 

Hartelijk dank aan Gouverneur Emile Roemer en Burgemeester Wilma Delissen-van Tongerlo van de gemeente Peel en Maas voor hun mooie woorden tijdens hun toespraken.

Het was een bijzondere middag. We hebben ervan genoten!

Onthulling Predicaat Hofleverancier
Onthulling Predicaat Hofleverancier
Onthulling Predicaat Hofleverancier
Onthulling Predicaat Hofleverancier
Karel en Ria Fleuren delen in de feestvreugde
Karel en Ria Fleuren delen in de feestvreugde
Familie Fleuren, Gouverneur Emile Roemer en Burgemeester Wilma Delissen-van Tongerlo
Familie Fleuren, Gouverneur Emile Roemer en Burgemeester Wilma Delissen-van Tongerlo
Dankwoord Han Fleuren
Dankwoord Han Fleuren

Foto's: Math Geurts

Koninklijke Beschikking Hofleverancier