2022, het jaar waarin wij als Boomkwekerij Fleuren ons 100-jarig jubileum mogen gaan vieren. Samen want dat is het woord wat past bij onze organisatie, samen met onze medewerkers, samen met onze relaties en samen met onze omgeving.

In dit bijzondere jaar delen wij diverse Fleuren momenten: 100 Grote momenten maar ook kleine momenten die weergeven waar wij voor staan, wat we doen en hoe wij als Boomkwekerij Fleuren al 100 jaar actief zijn in onze mooie en inspirerende wereld. 

Moment 95:

De appeltjes van Fleuren zijn bedrijven die hun oorsprong vinden binnen Boomkwekerij Fleuren.  Via dit thema lichten we steeds één ‘appeltje’ uit.

FleurenTech, Smart Farming Solutions

Wie is FleurenTech?

Op 1 juli 2019 is FleurenTech opgericht door Han Fleuren en Yannick Smedts. FleurenTech is ontstaan vanuit Boomkwekerij Fleuren met de gedachten om daar alle techniek en technische ontwikkelingen onder te brengen. Op dat moment liepen er projecten met de bodemscanner, het weerstation, de diktemeter en de opbrengstmeter voor de fruitteelt. Deze laatste is verder niet tot ontwikkeling gebracht.

Over het concept is verder gebrainstormd en is besloten om al deze projecten apart van elkaar op de markt te zetten onder hun eigen naam. FleurenTech is de initiator van de volgende bedrijven:

  • WolkyTolky BV: bedrijf dat zich richt op weerstations
  • SoilMasters: bedrijf dat de bodemscandata verwerkt
  • AgroWizard: bedrijf dat het meten van de stamdiktes én het verzamelen van alle data om analyses op te doen, verzorgd.

FleurenTech zelf verzorgt het uitvoeren van de bodemscans d.m.v. het gebruik van een quad. De bodemscanner kan heel breed worden ingezet. FleurenTech richt zich dus niet alleen op de fruitteelt, maar het bodemscannen kan worden ingezet voor élke teelt!

Yannick Smedts
Yannick Smedts

Waarom bodem scannen?

Een perceel is zelden homogeen. De bodemvruchtbaarheid van een perceel is zelden overal hetzelfde. Toch bemonsteren we de bodem van het perceel met één mengmonster. Op basis van de analyse van dit mengmonster voeren we de bemesting uit voor het gehele perceel.  Door volgens dit advies te bemesten zullen delen van het perceel te weinig, precies genoeg of een overmaat aan meststoffen ontvangen. Een tekort én een overmaat aan bemesting betekent opbrengst-, kwaliteit- en dus ook financiële verliezen. Onze dure landbouwgronden worden dus niet maximaal benut.

EC met bemesting-kaart
EC met bemesting-kaart

EMI bodemsensor

Een grondmonster nemen van elke vierkante meter is een ondoenlijke en kostbare, tijdrovende zaak, maar we kunnen wel door middel van een indirecte methode de bodemvruchtbaarheid van elke vierkante meter van een perceel vaststellen. Hiervoor gebruikt FleurenTech een elektromagnetische inductie (EMI) sensor, die de elektrische geleidbaarheid van de bodem meet. De elektrische geleidbaarheid of conductiviteit wordt afgekort met EC.

Hierbij wordt gebruik gemaakt van het feit dat allerlei bodem- eigenschappen zoals klei, leem en zandgehalte (textuur), organische stof, CEC en mineralen de elektrische geleidbaarheid beïnvloeden.

em38-mk2-bodemsensor.jpg

Kinsey-Albrecht Bodemanalyse

Nu rest nog één stap en dat is het vaststellen van de bodemeigenschappen per EC klasse. Hiervoor wordt de  Kinsey-Albrecht Bodemanalyse gebruikt. Deze bodemanalyse integreert de chemische, fysische en biologische aspecten van de bodemvruchtbaarheid.

De essentie van deze analyse ligt bij het instellen van de juiste verhouding van de Calcium- en Magnesium-bezetting, waardoor de ideale verhouding lucht en water ontstaat (structuur) en de juiste condities voor bodemleven en wortelactiviteit zich instellen (biologie). Een gezond bodemleven komt de weerbaarheid van bodem en gewas ten goede. Naast Calcium en Magnesium wordt een advies gegeven voor de overige macro- en sporenelementen.

Door de informatie van de EC-scan en de bodemanalyse te combineren kan naast de bodemvruchtbaarheidvariatie van een perceel ook de bemestingsvariatie in kaart brengen. Praktisch komt het er op neer dat er taak- of strooikaarten gemaakt worden waarmee de klant zijn perceel variabel kan bemesten.

EC met monster-kaart
EC met monster-kaart

De FleurenTech werkwijze: de 3 B's

1: Bodemscannen

    Scannen van het perceel met de elektromagnetische inductie (EMI) sensor.

2: Bemonsteren

    Bodemanalyse d.m.v. grondmonsters op basis van Kinsey-Albrecht methode.

3: Bemesten

    Bemestingsplan (taak- of strooikaarten) op basis van bodemscan en -analyse.

image00046.jpeg

Duurzaam en gezond telen

Door variabel te bemesten kan van elke locatie van het perceel de ideale bodemvruchtbaarheid benaderd worden en wordt uit- en afspoeling van nutriënten en kwaliteitsverlies beperkt door overbemesting én verliezen aan kwaliteit en opbrengst door onderbemesting.  Dit komt milieu, opbrengst, kwaliteit en uiteindelijk het financieel rendement van uw bedrijf ten goede.

Dit unieke concept brengt de bodem in optimale conditie en ondersteunt het streven naar een duurzame productie van gezond voeder / voedsel en een maximale benutting van elke vierkante meter van de percelen.

Deze bodemdienst, ontwikkeld door N-xt Soil Services en FleurenTech ondersteunt de boer in zijn streven naar maximale benutting van elk vierkante meter, duurzame productie en gezond voedsel.

Interesse in een bodemscan? Maak gebruik van de kortingscode!

Heeft u na het lezen van dit artikel interesse gekregen in het laten bodemscannen van uw perceel? Neem dan contact op met FleurenTech en maak gebruik van de code ‘Fleuren100Moments’ voor een introductiekorting van 10%. 

Bodemscanners.jpg

Contact

Meer weten over hoe FleurenTech u kan helpen met het verhogen van de opbrengst op uw perceel? Neem dan contact op via e-mail, telefoon of het contactformulier op de website.

FleurenTech B.V.
Veldstraat 56a
5991 AE Baarlo

www.bodemscannen.nl
E-mail: soilscan@fleuren.net
Tel.: +31 6 38 75 24 19

FleurenTech - De Appeltjes van Fleuren