2022, het jaar waarin wij als Boomkwekerij Fleuren ons 100-jarig jubileum mogen gaan vieren. Samen want dat is het woord wat past bij onze organisatie, samen met onze medewerkers, samen met onze relaties en samen met onze omgeving.

In dit bijzondere jaar delen wij diverse Fleuren momenten: 100 Grote momenten maar ook kleine momenten die weergeven waar wij voor staan, wat we doen en hoe wij als Boomkwekerij Fleuren al 100 jaar actief zijn in onze mooie en inspirerende wereld. 

Moment 18:

De afgelopen 100 jaar is er heel veel veranderd binnen Boomkwekerij Fleuren. Fleuren Museum staat stil bij deze veranderingen en blikt terug op verhalen en werkzaamheden van vroeger, inclusief foto's uit de oude doos. We vertellen je graag over de ontwikkelingen binnen het vervoeren van bomen over de periode 1930 - 2000. Later deze week delen we het huidige proces van het vervoeren van bomen!

In de eerste jaren van Boomkwekerij Fleuren werden de bomen, die met de schop uitgedaan werden, vervoerd per fiets en fietskar. Met enkele bomen op de nek ging het dan richting schuur, wat met de slechte wegen van toen niet zo’n eenvoudig karwei was. Na enkele jaren werd er door Hadje Fleuren een paard aangeschaft met een kar, zodat het zware sjouwwerk van het land naar de loods wat makkelijker ging. Het vervoer naar de klanten, die meestal in en rond Baarlo woonden, werd gedaan met de transportfiets met de fietskar erachter.

Sjeng Jansen uit de Vergelt

Van ongeveer 1945 tot 1955 zijn veel bomen door Pietje Kuypers naar de klanten gebracht, meestal met begeleiding van Piet Relouw. In 1952 werd de eerste trekker en in 1964 de landrover aangeschaft en vanaf die tijd zijn er veel bomen naar de plaats van bestemming gebracht door Jan van Rens. Kuypers en Crienen transport uit Baarlo en Daemen uit Maasbree zorgden eveneens vele jaren voor het transport van de bomen. Er zijn heel wat bomen door andere vrachtbedrijven afgehaald, zoals uit het Bodenseegebied door firma Fromlet en uit Italië, door de firma’s Gamma en Mibo.

1997 Palletiseren

Al deze bomen werden bos voor bos op de wagens geladen, wat tot gevolg had dat ondanks goede laadmethodes er soms takbreuk voorkwam. Later met onze knipboom werd dat aanzienlijk minder. Toen het tijdperk van de pallets zich aandiende werd hiertoe, na eerst nog wat aarzelend en zoekend naar de juiste manier van laden op de pallets, overgegaan. Dit betekende dat de bossen niet meer zo vaak omgestapeld hoefden te worden en mede door het binnen sorteren der bomen, waardoor de bindmachine makkelijk kon worden gebruikt, kwamen er minder beschadigingen voor.

Fleuren Museum - Het vervoer van bomen