2022, het jaar waarin wij als Boomkwekerij Fleuren ons 100-jarig jubileum mogen gaan vieren. Samen want dat is het woord wat past bij onze organisatie, samen met onze medewerkers, samen met onze relaties en samen met onze omgeving.

In dit bijzondere jaar delen wij diverse Fleuren momenten: 100 Grote momenten maar ook kleine momenten die weergeven waar wij voor staan, wat we doen en hoe wij als Boomkwekerij Fleuren al 100 jaar actief zijn in onze mooie en inspirerende wereld. 

Moment 80:

Het rooiseizoen staat weer bijna voor de deur en dat betekent dat onze bomen op dit moment gecertificeerd worden, of met andere woorden, hun waarmerkstrookje krijgen. Deze strookjes bevatten informatie zoals rasnaam, handelsnaam, onderstam en categorie certificering.

Een stukje geschiedenis

Uit het boek '75 jaar Fleuren':
In 1933 komt het bestuur van de Limburgsche Boomkwekersvereniging met een belangrijke zet. Op initiatief van de Rijkstuinbouwconsulent, Ir. W.G. v/d Kroft, wordt gepoogd te komen tot een keuringsdienst van kwekerijproducten. Daartoe wordt een vergadering belegd met als gastspreker de ex-directeur-generaal van het Ministerie van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening, Ir. Van der Plasse, nadien Rijkstuinbouwconsulent in Zeeland. De vergadering besluit om te starten met een keuring op vrijwillige basis om de kwaliteit te waarborgen. De administratie en de uitvoering worden ondergebracht bij de Landbouw-NAK in Roermond, met een apart bestuur voor de afdeling Boomkwekerij. In 1934 is het zover. Henri Fleuren Boom- en Rozenkwekerij verwerft NAKB No. 17.

Er worden 5 keurmeesters benoemd. Eén van die keurmeesters is de 29-jarige Henri Fleuren. Vakmanschap en betrouwbaarheid worden vereist, immers de Limburgse boomkwekers moeten nog overtuigd worden van het nut en de zin van de warenkeuring. 

In 1934 beginnen de keuringen op vrijwillige basis. Op een aantal plaatsen in ons land worden afdelingen van keuringsdiensten van de NAK opgericht. Oorspronkelijk werden alleen keuringen van fruitgewassen gedaan. In datzelfde jaar vindt de officiële oprichting plaats van de Nederlandse Algemene Keuringsdienst voor Boomkwekerijgewassen. De NAKB is een semi-overheidsinstelling.

Henri Fleuren heeft in die beginjaren veelvuldig contact met Martinus Adrianus Erkelens. Zijn vader is een ondernemende boomkweker. Martinus geeft tuinbouwvakonderwijs in Roermond. Vanaf 1943 is hij weer in het Limburgse actief via de NAKB als inspecteur in Rijksdienst en in 1946 wordt hij directeur.

Henri Fleuren en Martinus Erkelens hebben zich sterk gemaakt voor een goede keuringsdienst. Het is hun antwoord op de crisis in die jaren. ‘Crisis bestrijd je met kwaliteit.’ 

Welke certificeringen zijn er en wat betekenen ze?

Gecertificeerde fruitgewassen worden geteeld in een gezonde bodem en zijn vrij van plagen en ziekten. Het waarborgt gezondheid van planten, rasechtheid, raszuiverheid en kwaliteit. 

CAC-materiaal

CAC-materiaal is plantmateriaal dat aan de basiseisen van certificering voldoet, maar niet aan gespecificeerde eisen. In de praktijk zijn dit vaak de testrassen of nieuwe rassen aangezien zij nog in de onderzoeksfase zitten en alle eigenschappen van het ras nog onderzocht en bekeken moeten worden.

Deze bomen krijgen een geel Naktuinbouw-strookje.

cac2-1.jpg

Gecertificeerd

Gecertificeerd materiaal voldoet aan alle toets- en inspectiecriteria. Deze criteria zijn gebaseerd op de Europese Richtlijn 200890/EG, nationale wetgeving en de Naktuinbouw-regelgeving die tevens voldoet aan de hoogste internationale fytosanitaire eisen. Het is een garantie dat het materiaal vrij is van alle relevante pathogenen en ziekten. Tevens biedt het een garantie wat betreft rasechtheid en raszuiverheid.

Deze bomen krijgen een blauw Naktuinbouw-strookje.
Klik hier voor meer informatie.

gecertificeerd1-1.jpg

Elite

Naktuinbouw Elite Grootfruit is gecertificeerd plantmateriaal van bedrijven die voldoen aan nóg strengere eisen dan bij de wettelijke kwaliteitskeuring. Deze strengere eisen hebben betrekking op bedrijfsvoering, de kwaliteit en de gezondheid van het teeltmateriaal.

Deze bomen krijgen een blauw Naktuinbouw-strookje met een oranje flapje.
Klik hier voor meer informatie.

Elite1.jpg
Certificeringen