2022, het jaar waarin wij als Boomkwekerij Fleuren ons 100-jarig jubileum mogen gaan vieren. Samen want dat is het woord wat past bij onze organisatie, samen met onze medewerkers, samen met onze relaties en samen met onze omgeving.

In dit bijzondere jaar delen wij diverse Fleuren momenten: 100 Grote momenten maar ook kleine momenten die weergeven waar wij voor staan, wat we doen en hoe wij als Boomkwekerij Fleuren al 100 jaar actief zijn in onze mooie en inspirerende wereld. 

Moment 93:

De appeltjes van Fleuren zijn bedrijven die hun oorsprong vinden binnen Boomkwekerij Fleuren. Via dit thema lichten we steeds één ‘appeltje’ uit.

Biologische Teelt

Boomkwekerij Fleuren is de eerste fruitboomkwekerij in Nederland die het kweken van biologische bomen heeft opgezet. De eerste bomen werden 25 jaar geleden geplant, toen nog projectmatig. Het gehele proces van het opkweken van biologische bomen moest nog ervaren worden. Is het überhaupt mogelijk? Welke werkzaamheden moeten we anders doen dan bij de reguliere kwekerij? Hoe zijn de kosten t.o.v. het regulier kweken? Allemaal vragen die alleen beantwoord konden worden door ervaring op te doen.

Biologisch perceel
Biologisch perceel

Magiel Vandewall

Onze verkoper en projectmanager Magiel Vandewall heeft de aansturing van de biologische teelt op zich genomen, mede vanwege zijn achtergrond vanuit thuis hierin. De ouders van Magiel telen al vanaf 1975 biologische groenten en fruit onder de naam Puurvandewall. Daarnaast stoken zij op ambachtelijke wijze stroop en hebben een mooie huisverkoop van hun eigen producten. De kennis vanuit die achtergrond heeft Magiel goed kunnen inbrengen bij het opzetten van onze biologische kwekerij.

Magiel Vandewall
Magiel Vandewall

Teelt

Heden ten dage wordt 15% van onze kwekerij op biologische wijze geteeld. Om een 2-jarige teelt te realiseren op een stuk grond, pachten wij de grond voor 3 jaar. Het eerste jaar planten wij namelijk geen bomen maar een groenbemester om de grond klaar te maken voor onze teelt. Het tweede jaar planten wij de handveredelingen om vervolgens in het derde jaar de bomen te rooien.

Productieproces
Productieproces

Onkruidbestrijding

Om het onkruid onder controle te houden, worden onze biologische percelen uitsluitend mechanisch en handmatig geschoffeld. Hier komen vanzelfsprekend géén bestrijdingsmiddelen aan te pas.

Schoffelmachine
Schoffelmachine

Rassen in de biologische kwekerij

Boomkwekerij Fleuren teelt appels en peren op biologische wijze. Peren zijn regulier of op tussenstam Conference. Appels zijn regulier of op tussenstam Santana. De meest geteelde rassen op dit moment zijn:
Peren: Conference, Oksana Xenia®, Talgar Beauty en Concorde.
Appels: Santana®, Elstar PCP, SQ 159, WURtwinning. Collina, Freya®, Red Topaz, Topaz, Cox la Vera, Boskoop Quast en Elstar EKE.

Topaz
Topaz

Skal certificering

Boomkwekerij Fleuren is Skal gecertificeerd. Wat wil dat zeggen? Skal Biocontrole is de onafhankelijke organisatie voor het toezicht houden op de hele biologische keten in Nederland. Skal is een zelfstandig bestuursorgaan en ziet erop toe dat het biologisch produceren, bewerken en verhandelen van producten voldoet aan de biologische EU-verordening, de Nederlandse Landbouwkwaliteitswet en de reglementen en grondslagen van Skal Biocontrole.

Voor het certificeren door Skal Biocontrole hebben we als bedrijf een aantal stappen doorlopen:

  • aanmelding en toelatingsonderzoek
  • registratie van de aangemelde biologische activiteit(en)
  • omschakelperiode
  • officiële certificatie. Het bedrijf ontvangt een biologisch certificaat en mag het biologisch keurmerk gaan gebruiken op producten. Het Europees biologisch keurmerk maakt duidelijk dat het product tot stand is gekomen volgens de geldende biologische EU wet- en regelgeving.

Jaarlijks wordt er door Skal Biocontrole een controle uitgevoerd op ons bedrijf om vast te stellen dat we volgens de huidige regelgeving te werk gaan en natuurlijk ook om te bekijken of er nog enige verbeterpunten zijn in de hele keten van productie en registratie. Onze biologisch geteelde bomen krijgen naast het Naktuinbouw waarmerkstrookje ook een wit strookje met het EU logo van de biologische teelt.

EU logo biologische teelt
EU logo biologische teelt

 

Door het volgen van deze werkwijze kunt u als klant zeker zijn dat u een mooi en gecertificeerd product van ons in handen krijgt.

Contact
Voor meer informatie over onze biologische teelt kunt u vrijblijvend contact opnemen met Magiel Vandewall.
Email: biologisch@fleuren.net
Mobiel: 0031-622922405

Biologische Teelt - De Appeltjes van Fleuren